• SET MENU - THỰC ĐƠN CUỚI

   

   

  Lưu ý: Món ăn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin.

   

 • Thực đơn VIP 1


  Lưu ý:
   Món ăn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin.

 • Thực đơn VIP 2


  Lưu ý:
   Món ăn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin.

 • Thực đơn VIP 3

   

  Lưu ý: Món ăn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin.

 • Thực đơn VIP 4

   

  Lưu ý: Món ăn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin.